S
Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Sverige
Postadress

Humlegården
Besöksadress

Kungliga biblioteket Alternativt biblioteksnamn

Öppettider

Se www.kb.se

0107093000
Telefon

0107093925
Fax

info@kb.se
E-post

http://www.kb.se/
Webbadress

 

Visa era samlingar i LIBRIS.

» Registrera i LIBRIS - en guide
» Fjärrlåna mellan bibliotek

Biblioteksdatabasen innehåller information om de bibliotek som visar och gör sitt material tillgängligt via LIBRIS tjänster Katalogisering, Fjärrlån eller Låntagarbeställning. Här finns också uppgifter om de bibliotek som deltar i den nationella biblioteksstatistiken.

© LIBRIS - nationella bibliotekssystem

LIBRIS Kundservice libris@kb.se
Telefon 010-709 30 60

» Information om sändlistor
» LIBRIS informationssidor