Observera att Libris biblioteksdatabasen inte längre stödjer Internet Explorer 11.

Vi rekommenderar att du byter till någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ta
Universitets/högskolebibliotek KTHB (f.d. Arkitekturbiblioteket) Kungliga Tekniska högskolan

Kontaktuppgifter

Kungliga Tekniska högskolan
KTHB (f.d. Arkitekturbiblioteket)
KTH
100 44 Stockholm
Sverige

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Uppgift saknas

http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/om-ark/faciliteter/arkitekturbiblioteket-1.292234

Öppettider

Arkitekturbiblioteket är stängt. Samlingarna är flyttade till KTH:s huvudbibliotek på Campus. Se sigel: T Offentligt bibliotek