Observera att Libris biblioteksdatabasen inte längre stödjer Internet Explorer 11.

Vi rekommenderar att du byter till någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vavh
Universitets/högskolebibliotek Högskolebiblioteket Högskolebiblioteket

Kontaktuppgifter

Högskolebiblioteket
Box 236
462 23 Vänersborg
Sverige

Uppgift saknas

0521275000

0521275550

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Öppettider

Uppgift saknas