Observera att Libris biblioteksdatabasen inte längre stödjer Internet Explorer 11.

Vi rekommenderar att du byter till någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

3Fih
  Juridiska fakultetens bibliotek Helsingfors universitet

Kontaktuppgifter

Helsingfors universitet
Juridiska fakultetens bibliotek
PB 4
FI-00014 Helsingfors
Finland

Uppgift saknas

358919123335

358919122174

Uppgift saknas

http://www.helsinki.fi/oik/kirjasto

Öppettider

Uppgift saknas