Observera att Libris biblioteksdatabasen inte längre stödjer Internet Explorer 11.

Vi rekommenderar att du byter till någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

3P
  Fjärrlån Lärcentret vid Aalto-universitetet.

Kontaktuppgifter

Lärcentret vid Aalto-universitetet.
Fjärrlån
PB 17000
FI-00076 Aalto
Finland

Otnäsvägen 9, Esbo

Uppgift saknas

Uppgift saknas

kaukopalvelu@aalto.fi

https://learningcentre.aalto.fi/en/

Öppettider

Uppgift saknas