Observera att Libris biblioteksdatabasen inte längre stödjer Internet Explorer 11.

Vi rekommenderar att du byter till någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Gih
Universitets/högskolebibliotek Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, biblioteket Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, biblioteket

Kontaktuppgifter

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, biblioteket
Box 5626
114 86 Stockholm
Sverige

Lidingövägen 1

08-120 538 00

Uppgift saknas

biblioteket@gih.se

http://www.gih.se/bibliotek

Öppettider

Lånetid 28 dagar. Kurslitteratur får endast lånas av studenter vid GIH. Referensböcker, tidskrifter, årsböcker utlånas ej.