Observera att Libris biblioteksdatabasen inte längre stödjer Internet Explorer 11.

Vi rekommenderar att du byter till någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

8ajc
Skolbibliotek Igelsta grundskolan mediatek Igelsta grundskolan mediatek

Kontaktuppgifter

Igelsta grundskolan mediatek
Korpuddsvägen 9 11
152 57 Södertälje
Sverige

Uppgift saknas

08-52302975

Uppgift saknas

jennie.reuterwall@sodertalje.se

Uppgift saknas

Öppettider

Uppgift saknas