Observera att Libris biblioteksdatabasen inte längre stödjer Internet Explorer 11.

Vi rekommenderar att du byter till någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

8cfu
Friskolegymnasiebibliotek Nyköping Strand Utbildningscentrum Nyköping Strand Utbildningscentrum

Kontaktuppgifter

Nyköping Strand Utbildningscentrum
Gästabudsvägen 6
611 31 Nyköping
Sverige

Uppgift saknas

0155284424

Uppgift saknas

karin.uppman@nsutbildning.se

Uppgift saknas

Öppettider

Uppgift saknas