Observera att Libris biblioteksdatabasen inte längre stödjer Internet Explorer 11.

Vi rekommenderar att du byter till någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

J
Specialbibliotek Kungl. skogs- och lantbruksakademien, biblioteket Kungl. skogs- och lantbruksakademien, biblioteket

Kontaktuppgifter

Kungl. skogs- och lantbruksakademien, biblioteket
Box 6806
113 86 Stockholm
Sverige

Drottninggatan 95 B

Kungliga skogs- & lantbruksakademien

0854547720

0854547730

kslab@ksla.se

http://www.ksla.se/anh/

Öppettider

Öppettider Månd.- onsd. 13.00-17.00 Torsd. 13.00-19.00. Fredag stängt. Sommartid maj-augusti, månd.-torsd. 13.00- 17.00. Fredag stängt. Tillgängligt för agrarhistoriskt intresserade, dvs intresserade för jord- och skogsbrukets, trädgårdsskötselns, trädgårdskonstens, jaktens (näringen) och fiskets historia, i vid, tvärvetenskaplig mening, och för de areella näringarna idag. Efter överenskommelse per telefon kan besökare även komma på förmiddagar. Forskarplatser finns i ett rum med historiska tidskrifter. Tidskriftsrum för de areella näringarna idag finns också. Se i övrigt vår startsida på internet: www.kslab.ksla.se