Observera att Libris biblioteksdatabasen inte längre stödjer Internet Explorer 11.

Vi rekommenderar att du byter till någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Komm
Specialbibliotek Biblioteks- och Informations- Regeringskansliets Förvaltningskonto

Kontaktuppgifter

Regeringskansliets Förvaltningskonto
Biblioteks- och Informations-
försörjningsenheten Kommittébiblioteket
103 33 Stockholm
Sverige

Uppgift saknas

084051257

084054393

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Öppettider

Uppgift saknas