Hitta uppgifter om bibliotek

Sök adress- och kontaktuppgifter till LIBRIS-bibliotek.
Titlar på svenska bibliotek söker du i LIBRIS webbsök.
| Glömt lösenord?

 

Visa era samlingar i LIBRIS.

» Registrera i LIBRIS - en guide
» Fjärrlåna mellan bibliotek

Biblioteksdatabasen innehåller information om de bibliotek som visar och gör sitt material tillgängligt via LIBRIS tjänster Katalogisering, Fjärrlån eller Låntagarbeställning.

© LIBRIS - nationella bibliotekssystem

LIBRIS Kundservice libris@kb.se
Telefon 010-709 30 60

» Information om sändlistor
» LIBRIS informationssidor